Schriftelijke vragen

Het artikel ‘Nieuwe coronavirus aangetroffen in rioolwater’

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

17-04-2020
Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over het artikel ‘Nieuwe coronavirus aangetroffen in rioolwater‘