Schriftelijke vragen

Snelle toegang van zzp’ers tot het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.