Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuiken en Asscher over het bericht ‘Turkije zet grenzen open: Syriërs naar Europa’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

04-03-2020
Het bericht 'Turkije zet grenzen open: Syriërs naar Europa'