Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuiken en Asscher over het bericht ‘Turkije zet grenzen open: Syriërs naar Europa’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Asscher over het bericht 'Turkije zet grenzen open: Syriërs naar Europa'

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Turkije zet grenzen open: Syriërs naar Europa'

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid