Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Van den Berg over het effect van het verbod op plastic rietjes op mensen met een beperking

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.