Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Weverling en Lodders over regelgeving en handhaving van garnalenvisserij in Natura 2000-gebieden

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Garnalenvisserij in Natura 2000 gebieden

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.