Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over regelgeving en handhaving van garnalenvisserij in Natura 2000-gebieden

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Verkenning van mogelijkheden voor privaat toezicht op de gesloten gebieden in de Nederlandse garnalenvisserij
Bijlage
Garnalenvisserij in Natura 2000 gebieden
Bijlage
Eindrapportage Black Box Garnalenvisserij

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.