Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Lodders en Koerhuis over het bericht ‘Te hoge belasting omdat gemeente VvE- reserve meerekent in WOZ bepaling’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.