Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Nijboer over verhuurders die weigeren gevaarlijk loden leidingen te vervangen.

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.