Schriftelijke vragen

Het artikel ´Ruzie met de universiteit over een briljant idee’

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

31-01-2020
Antwoord op vragen van het lid Wiersma over het artikel "Ruzie met de universiteit over een briljant idee".