Schriftelijke vragen : Het artikel ´Ruzie met de universiteit over een briljant idee’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Indiener
    A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Wiersma over het artikel "Ruzie met de universiteit over een briljant idee".

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap