Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht 'Testlijnmedewerkers kunnen bij persoonsgegevens, ook als dat niet mag'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Hijink over het bericht 'Testlijnmedewerkers kunnen bij persoonsgegevens, ook als dat niet mag'

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Testlijnmedewerkers kunnen bij persoonsgegevens, ook als dat niet mag?'

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid
Naar boven