Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over het artikel 'Leiding Waternet verzwijgt vernietigende veiligheidstest'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het artikel 'Leiding Waternet verzwijgt vernietigende veiligheidstest'

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid
Naar boven