Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Eijs over het gebruik van data door middel van de Leefbaarheidseffectrapportage, bewonersparticipatie en de Omgevingswet

Download Download

Ondertekenaars