Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bruins en Dik-Faber over een constructie waarbij kopers van elektrische auto’s subsidies ontvangen van zowel de Duitse als de Nederlandse overheid

Download Download

Ondertekenaars