Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Rudmer Heerema over eerder gegeven antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht 'WOB verzoek goedkeuring SIVOR'

Download Download

Ondertekenaars