Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Aartsen en Veldman over de registratieplicht in de horeca en de mogelijkheid om mensen te weigeren die niet mee werken aan de registratieplicht

Download Download

Ondertekenaars