Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat veel gemeenten de regels met betrekking tot de mogelijkheid om gratis huwelijken aan te bieden, overtreden

Download Download

Ondertekenaars