Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Sjoerdsma, Bergkamp en Kuiken over gedwongen gescheiden lange-afstandskoppels door corona

Download Download

Ondertekenaars