Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kwint over het sneuvelen van het wetsvoorstel afschaffen fusietoets funderend onderwijs in de Eerste Kamer

Download Download

Ondertekenaars