Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Tielen en Nijkerken-de Haan over uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie m.b.t. grensarbeid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Tielen en Nijkerken-de Haan over uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie m.b.t. grensarbeid

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie m.b.t. grensarbeid

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid
Naar boven