Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Agema over het bericht van de Vereniging van Ouderengeneeskundigen (Verenso) dat stelt dat het voorkomen van een nieuwe lockdown in verpleeghuizen bij een tweede coronagolf vraagt om een andere organisatie van de zorg

Download Download

Ondertekenaars