Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van den Hul, Ploumen en Kuiken over de omvang en aanpak van seksuele intimidatie en geweld jegens meisjes en vrouwen in Amsterdam

Download Download

Ondertekenaars