Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Groothuizen en Van Nispen over de wenselijkheid van zelfonderzoek in fraudezaken

Download Download

Ondertekenaars