Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen en Groothuizen over de politieke verantwoordelijkheid in gevoelige zaken en de lopende strafzaak tegen Shell

Download Download

Ondertekenaars