Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuiken en Van den Hul over het bericht dat Leeuwarden stopt met inkoop van specialistische hulp voor vrouwen in opvang voor 43 gemeenten

Download Download

Ondertekenaars