Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat van 2,3 miljoen migranten onbekend is waar zij zich bevinden

Download Download

Ondertekenaars