Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen, Leijten en Jasper van Dijk over de dwangsom bij niet tijdig beslissen door de overheid

Download Download

Ondertekenaars