Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Hijink, Beckerman en Van Nispen over huisuitzettingen tijdens de coronacrisis

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
 • Mede namens
  S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen
 • Mede namens
  H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Mede namens
  M. (Mark) Rutte, minister-president

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Huisuitzettingen tijdens de coronacrisis

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid
Naar boven