Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het Vlaamse verbod op de jacht in het kader van de coronamaatregelen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het Vlaamse verbod op de jacht in het kader van de corona-maatregelen.

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid