Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Ronnes over de gevolgen van de Amsterdamse huisvestingsverordening inzake woningdelen voor de krapte op de huurmarkt

Download Download

Ondertekenaars