Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Bromet over het artikel ‘Ik heb rapporten herschreven. En daarna dwong je onderzoekers een handtekening eronder te zetten’

Download Download

Ondertekenaars