Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Rudmer Heerema en Wiersma over het bericht ‘Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent’

Download Download

Ondertekenaars