Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Diertens en Ploumen over de actie van een verkoper van blenders waarbij moeders worden opgeroepen hun kind niet te vaccineren

Download Download

Ondertekenaars