Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid De Groot over de berichten ‘VEH: Huishoudens betalen 'onredelijk veel' waterschapsbelasting’ en ‘Succesje voor honderden boze boeren: waterschapsbelasting minder fors omhoog’

Download Download

Ondertekenaars