Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Jasper van Dijk over het bericht dat het COA asielzoekers, die slachtoffer zijn van een zedendelict, afraadt aangifte te doen

Download Download

Ondertekenaars