Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kops en Wilders over het toenemende aantal huishoudens dat de energierekening niet meer kan betalen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.