Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over het in gevaar brengen van de gezondheid van dier en mens voor een truc om stikstofruimte te verkrijgen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.