Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het bericht dat veel gemeenten laks omgaan met VN-verdrag

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

05-11-2019
Het bericht dat veel gemeenten laks omgaan met VN-verdrag