Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bruins en Paternotte over de correctiebrief d.d. 18 oktober 2019 op brief Luchtvaart 15 oktober 2019

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.