Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Leijten en Bisschop over het bericht dat de EU honderden miljarden Euro’s niet uitgegeven krijgt

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

21-10-2019
Het bericht dat de EU honderden miljarden Euro’s niet uitgegeven krijgt.