Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Peters en Palland over het ontbreken van data van arbeidsbeperkte werkzoekenden in de kandidatenverkenner van het UWV

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.