Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Peters en Palland over het ontbreken van data van arbeidsbeperkte werkzoekenden in de kandidatenverkenner van het UWV

Download Download

Ondertekenaars