Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Tielen en Nijkerken-de Haan over de artikelen ‘Data arbeidsbeperkte werkzoekenden ontbreken massaal bij UWV’ en ‘UWV-manager Astrid Hendriks legt uit hoe de onlinekaartenbak mislukte’

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Proces Kandidatenverkenner Banenafspraak levert te weinig op. Onderzoeksrapport in opdracht van UWV

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.