Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Tielen en Nijkerken-de Haan over de artikelen ‘Data arbeidsbeperkte werkzoekenden ontbreken massaal bij UWV’ en ‘UWV-manager Astrid Hendriks legt uit hoe de onlinekaartenbak mislukte’

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Proces Kandidatenverkenner Banenafspraak levert te weinig op. Onderzoeksrapport in opdracht van UWV