Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het artikel 'Minister Wiebes over compensatie NAM: "Voelt heel verkeerd, maar moet wel"'

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.