Schriftelijke vragen

Het SCP-rapport ‘Armoede in kaart 2019’

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

11-10-2019
Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over het SCP-rapport ‘Armoede in kaart 2019’