Schriftelijke vragen : De aflevering van Radar over de installatie van warmtepompen

Download

Indieners

  • Gericht aan
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Gericht aan
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Indiener
    Tom van der Lee, Kamerlid GroenLinks

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over de aflevering van het programma Radar over de installatie van warmtepompen

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
Naar boven