Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Wiersma en Rudmer Heerema over het bericht ‘Allah verafschuwt seks tussen mensen van het eigen geslacht’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
  • Mede namens
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Wiersma en Rudmer Heerema over het bericht 'Allah verafschuwt seks tussen mensen van het eigen geslacht'

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Allah verafschuwt seks tussen mensen van het eigen geslacht’

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid
Naar boven