Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Wiersma en Rudmer Heerema over het bericht ‘Allah verafschuwt seks tussen mensen van het eigen geslacht’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.