Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over de toekomst va het pensioenstelsel in relatie tot zijn uitspraak ‘Als de rente heel lang nul blijft, hebben we met zijn allen een probleem in een kapitaalgedekt stelsel’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.