Antwoord schriftelijke vragen (nader)

Nader antwoord op vragen van de leden Groothuizen en Van Nispen over bemoeienis van het ministerie van Justitie en Veiligheid met het proces Wilders

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.