Antwoord schriftelijke vragen (nader) : Nader antwoord op vragen van de leden Groothuizen en Van Nispen over bemoeienis van het ministerie van Justitie en Veiligheid met het proces Wilders

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Groothuizen en Van Nispen over de "bemoeienis van het ministerie van Justitie en Veiligheid met het proces Wilders"

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Groothuizen en van Nispen over bemoeienis van het ministerie van Justitie en Veiligheid met het proces Wilders

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Bemoeienis van het ministerie van Justitie en Veiligheid met het proces Wilders

Indiener M. Groothuizen, Tweede Kamerlid