Schriftelijke vragen

Het corruptieschandaal bij de UNRWA

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

05-08-2019
Antwoord op vragen van de leden Van Weerdenburg en De Roon over het corruptieschandaal bij de UNRWA