Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Schonis over het bericht ‘Volkerak-Zoommeer op de grens van Zeeland en Brabant wordt al vóór 2030 zout’

Download Download

Ondertekenaars