Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Raemakers over het bericht 'Gemeenten niet gericht op schuldenvrij maken inwoners'

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Eindrapport Aansluiting gezocht! Verkenning aansluiting minnelijke schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

12-06-2019
Het bericht ‘Gemeenten niet gericht op schuldenvrij maken inwoners’